Cylchdeithiau

Cylchdeithiau

Yma cewch wybodaeth am gylchdeithiau ar Benrhyn Llŷn ac ardaloedd cyfagos. Cofiwch mae llawer mwy o lwybrau a hawliau tramwy yn bodoli – gwelwch Map Gwynedd am fwy o wybodaeth neu defnyddiwch fap addas.

Cylchdeithiau Arfordirol

Drwy gefnogaeth gan Gronfa Cymunedau’r Arfordir mae Cyngor Gwynedd wedi datblygu cyfres o gylchdeithiau arfordirol sy’n amrywio rhwng 2 a 5 milltir. Mae’r cylchdeithiau yn rhoi cyfle i chi fwynhau’r Llwybr Arfordir, ond hefyd i werthfawrogi’r byd natur, treftadaeth, diwylliant a cyfleon antur sydd ar gael o fewn y pentrefi a threfi cyfagos. Mae llawer o’r teithiau hyn wedi eu lleoli ar Benrhyn Llŷn ac eraill yn ardaloedd Menai a Meirionydd. Am fwy o wybodaeth a mapiau gweler yma.

Cylchdeithiau Digidol

Mae’r teithiau, sydd wedi eu pecynnu mewn “App”, yn ffordd wych o fwynhau amgylchedd naturiol Llŷn drwy gerdded ar lwybrau cyhoeddus neu dir mynediad agored. Gyda’r “App” fe allwch darllen am hanes, natur a nodweddion diddorol ardal y daith wrth i chi gerdded. Y gobaith yw y bydd yr “App” hefyd yn lleihau’r galw am daflenni gwybodaeth ac arwyddion allan yn y maes.

Mewn cydweithrediad gyda Partneriaeth Tirlun Llŷn mae’r Uned AHNE wedi llunio cyfres o deithiau digidol, wedi eu seilio ar Borthdinllaen, Nefyn, Pwllheli, Llanbedrog, Rhiw ac Aberdaron.

2023 AHNE Llŷn
gwefan gan WiSS