Llyn AONB

Datganiad Preifatrwydd GDPR

Pam ein bod angen eich gwybodaeth?

Byddwn yn casglu manylion fel e-byst personol drwy y bocs ymholiadau ar y wefan, ar gyfer ateb unrhyw ymholiadau sydd yn cyrraedd yr uned.

Mae’r Cyngor yn casglu eich gwybodaeth oherwydd ei fod er budd cyhoeddus. Ni fydd y Cyngor yn defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer gwneud penderfyniadau awtomataidd neu broffilio.

Pwy arall fydd yn derbyn eich gwybodaeth

Ni fyddwn yn rhannu eich gwybodaeth gydag unrhyw sefydliad arall .

Ni fyddwn yn trosglwyddo eich gwybodaeth i wlad arall.

Pa mor hir fyddwn yn cadw eich gwybodaeth

Byddwn yn cadw eich gwybodaeth am 3 mis.

Eich hawliau

I gael gwybod am eich hawliau a manylion cyswllt Swyddog Diogelu Data’r Cyngor, ewch i’r wefan.

2024 AHNE Llŷn
gwefan gan WiSS