Porthdinllaen

AHNE Llŷn

Yn 1956, dynodwyd rhan helaeth o Benrhyn Llŷn yn Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE) o dan Ddeddf Parciau Cenedlaethol a Mynediad i Gefn Gwlad 1949.

I ddarganfod mwy ynghylch beth yw AHNE, sut mae AHNE yn cael ei rheoli a lle mae ffiniau AHNE Llŷn cliciwch ar y dolenni yma ac ar y lleill sydd ar yr ochr chwith.

Mae'r Adroddiad Blynyddol diweddaraf (2012) ar gael yma.

Ffeithiau a Ffigyrau

Mae Llŷn yn un o ddim ond 5 AHNE yng Nghymru gyfan.

Gwelir y frân goesgoch ar logo AHNE Llŷn.

Dyma aderyn sy'n arbennig i arfordir creigiog y Penrhyn lle ceir oddeutu 60 pâr yn nythu.

Mae'r AHNE yn cynnwys 155Km2 o'r Penrhyn

Mae tua 70% o boblogaeth yr ardal yn siarad Cymraeg.