Sioe Nefyn - Llun gan Gareth Jenkins

Digwyddiadau 2018

Dyddiad Nos Wener, 18fed o Fai
Teitl "Smyglars Llyn"
Sgwrs gyda Twm Elias
Lleoliad Neuadd Goffa Sarn Mellteyrn
Amser 7:30yh

Mae'r mynediad am ddim. Bydd lluniaeth at gael ynghyd a gwasanaeth cyfieithu at y pryd i'r di-Gymraeg.

Dyddiad Dydd Sul, Medi 9fed 2018
Teitl Taith Gerdded gyda Twm Elias
Lleoliad Coed Cwm Gwared (Gyrn Goch)
Amser Gweler isod...
Manylion Mae'n hanfodol cysylltu gyda'r Gwasanaeth AHNE o flaen llaw am fwy o wybodaeth am y trefniadau ac i gadw lle.
01758 704 176 / ahnellynaonb@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad Dydd Sul, Medi 16eg 2018
Teitl Taith Gerdded gyda Cynan Jones (Yr Ardd Fadarch)
Lleoliad Rhiw
Amser Gweler isod....
Manylion Mae'n hanfodol cysylltu gyda'r Gwasanaeth AHNE o flaen llaw am fwy o wybodaeth a chadw lle - 01758 704 176 / ahnellynaonb@gwynedd.llyw.cymru

Dyddiad Dydd Sul, Medi 23ail
Teitl Taith Gerdded gyda Meinir Jones (o'r Amgueddfa Forwrol)
Lleoliad Nefyn
Amser Gweler isod....
Manylion Mae'n hanfodol cysylltu gyda'r Gwasanaeth AHNE o flaen llaw am fwy o wybodaeth a chadw lle - 01758 704 176 / ahnellynaonb@gwynedd.llyw.cymru